Archive | Uncategorized RSS feed for this section

Waar is de Nederlandse Macron?

22 Jun

Image result for macron

Waar is de Nederlandse Macron?

De Nederlandse politiek interesseert me bijna niet. De uitdagingen voor de komende tien jaar zijn mondiaal en worden niet uitgevochten op het stukje land ter grootte van een flinke postzegel met 0,23 procent van de wereldbevolking. Maar mijn tenen krommen bij het gebrek aan leiderschap van dat praatvolk zonder visie in Den Haag.

Rutte die al jaren vrolijk op de snoepwinkel past, Pechtold die zeer serieus in de camera kijkt met de uitstraling van een dooie vis en nu gaan ze praten met die aardige betrokken Gristenen van de Christen Unie, lief voor milieu en vluchteling maar verder een soort van lokale Taliban met den Bijbel in de hand. Het is een beschamend gezicht en het wordt tijd dat een nieuwe bevlogen beweging, gedragen door Jonge mensen, het roer overneemt.

Waar is de Nederlandse Macron en kunnen we ook de partijprogramma’s wat korter houden ajb?

Hier is mijn voorstel voor een complete partijprogramma voor zo’n nieuwe beweging:

 1. Iedereen verbindt zich aan de grondwet, en met name artikel 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Bevalt je dat niet, dan ben je niet welkom. Geen enkele religie is een probleem, maar de waarden van een religie proberen op te dringen aan anderen is dat wel.
 2. Een Verenigd Europa is nog steeds de beste garantie op vrede op ons continent, laten we het gruwelijke verleden niet vergeten. De gevaren nemen momenteel toe, mede door de aggressie van Rusland en de verontrustende politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Daarom moet de defensie binnen Europees verband versterkt worden. Nederland is rijk en zal veel geld moeten besteden voor het voorkomen of verkleinen van menselijke rampen in het Midden-Oosten, West-Azie en Afrika. Dit is geheel eigen belang om niet onder de voet gelopen te worden door tientallen miljoenen vluchtelingen in de komende decennia.
 3. De mensheid staat voor de grootste crisis uit haar bestaan door de combinatie van klimaatverandering, overbevolking, over-consumptie en vervuiling van water, atmosfeer en grond. De bestrijding van deze crisis moet de hoogste prioriteit hebben. De overgang naar een economie gebaseerd op duurzame energie en het recyclen van goederen moet met alle middelen worden versneld. Daarbij moeten ook de belastingen verlegd worden van belasting op arbeid naar belasting op broeikasgas uitstoot en op goederen. Banken worden verplicht leningen van meer dan 1 miljoen euro te testen op hun effecten op het milieu.
 4. Nederland moet veel investeren om met zijn kennis economie bij de wereldtop te blijven behoren. Op het gebied van transport moet de overgang naar driverless electrische auto’s, niet gebaseerd op eigendom maar op basis van pay per use zo snel mogelijk worden ingevoerd.
 5. De samenleving moet weer iets worden wat gewaardeerd wordt en iedereen moet zijn steentje bijdragen. Het is goed als jongeren kort na hun 18e een jaar dienst te doen in de gezondheidszorg, defensie of andere zorgtaken van de overheid, zoals vluchtelingen opvang.
 6. Het helpen van vluchtelingen die direct uit een levensbedreigende situatie in Nederland aankomen, moet zonder voorbehoud gebeuren, de anderen dienen elders te worden geholpen. Eventueel kan Nederland vluchtelingen in deze categorie opnemen uit Europese landen zoals Italie en Griekenland, die aan het front liggen. Wie mag blijven, moet integreren en de taal snel leren. Wie dat niet wil, moet weer terug.
 7. Er moet weer een kies drempel van minimal vijf zetels komen om in de kamer te komen, want er zijn nu teveel partijen. De Eerste Kamer moet afgeschaft worden, de burgemeester direct gekozen. Het referendum moet belangrijker worden. Wij moeten vooral op lokaal niveau weer direct betrokken worden bij het bestuur en het oplossen van lokale problemen.
 8. Er moet een fijnmazig plan geimplementeerd worden om Nederland zo weerbaar mogelijk te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, waaronder een nieuw deltaplan voor zee en rivieren, plannen voor het opvangen van stortregens, zware stormen en hittegolven.
 9. Rijkdom brengt niet alleen voorrechten met zich mee, maar ook verantwoordelijkheden. Mensen met een vermogen van meer dan 20 miljoen euro moeten een plan overleggen hoe zij hun vermogen zullen gebruiken ter verbetering van de samenleving.
 10. De NS moet worden opgeheven, die hebben aangetoond geen behoorlijke treindienst te kunnen opereren. Of Deutsche Bahn of de Franse SNCF mag een plan voorleggen om het beter te doen.

Plant a tree per hour you fly

11 Jun

Your CO2 emissions matter as the world is heating up. While only concerted international efforts like the Paris accords can really make a difference, most experts agree that those efforts, even if successful, are not enough to avoid dangerous climate change, so more needs to be done.

If you are reading this, you probably agree that you and I and everyone has the moral responsibility to make our lives carbon neutral. I have decided (quite late) to try and plant enough trees to leave this life so that the CO2 my actions emitted, will be compensated by the planting of trees. We owe it to young, innocent life on our Planet after us.

There are many ways in which you contribute to emissions. Like the production and use of an average laptop (provided the electricity is generated with fossil fuels) will emit around 800 kg of CO2 over its lifespan. So your carbon footprint is made up of many elements and there are many sites where you can make a rough calculation of the amount of CO2 that is emitted by the way you live, but this one I can recommend:

www.carbonindependent.org

The best way to go about it is of course simpler living, consuming less, eating less meat, eat local food, move around by bicycle, train or electric car. Transport is a major factor in the emissions that you and I cause, especially petrol and diesel cars and of course flights. But stopping flying will shrink your world considerably and is therefore a step too far for many, including me. Therefore I came up with a simple formula, roughly based in calculations, to offset your flight emissions, and it is simple:

Plant a tree per hour you fly!

How did I get to that simple formula to offset your flight emissions?

While it is impossible to make exact calculations how much your personal contribution to flight emissions is, as it depends on multiple factors: how many passengers on the flight, how long is the flight (taking off requires a lot more fuel than cruising at high altitude), how old is your aircraft, we use as a rule of thumb that you can assume you emit ¼ ton CO2 or 250 kg CO2 per hour flying. For detailed calculations you can have a look at: http://www.carbonindependent.org/sources_aviation.html

If you want to compensate this, there are several sites where you can pay to offset your emissions and more and more airlines offer emission off set programs, which I propose you do. But the latter do this based on very low prices for carbon offset based on the Kyoto protocol which is not realistic.

So here is what I propose, what you do on top of compensating through known programs:

Plant a tree per hour you fly. Throughout its life span, a tree absorbs carbon dioxide and while it starts slowly as a sapling after about a decade it starts absorbing larger amounts. While this also depends on tree species, climate zone and other factors, we can assume that an average tree over a lifespan of 40 years can sequester 1 ton of carbon dioxide. But since some will die and more importantly your emissions start to heat up the atmosphere from the day you fly, while the effect of the slow growing tree are years behind your initial warming, I propose that you plant one tree for every hour you are flying.

If you cannot plant them yourself, there are many options to have them planted for you, which you can find on the internet. I personally support Tree Sisters, a wonderful initiative with a goal to plant one billion trees by 2020.

See: www.treesisters.org

Myself I have a more modest program to plant about 50.000 trees by 2020 on a piece of former forest in Brazil, but will need some help to accomplish that as well, so if you are interested, send me a mail at robdelaet@yahoo.com For companies or wealthy people, I can also help to reforest large tracks of deforested wasteland in that area as a way to compensate for their emissions. It will be done in an area where there was once tropical forest and the reforestation will be done with about fifty different indigenous tree species that once made up a large part of those forests.

The time for action is now!

Rob de Laet, June 2017

Death by GDP

28 May

Global Initiative for a Sustainable Economy

Why we need a consumer strike to save the world

Our planet is doing miserably. Whether we consider the loss of biodiversity, the acidification and pollution of the oceans, or climate change, the signs are alarming. We are about to destroy the only habitable planet in the known universe, making it unsuitable for human existence. Why?

This is a perfectly relevant question. After all, there are currently no external threats to our planet. The sun is still shining and we are not being attacked by aliens. We also know exactly what is causing the problems and what is needed to solve them. In spite of this, humanity has decided to continue down the path of self-destruction.

To understand what is going on, it is useful to consider the correlation between global carbon emissions (CO2) and gross domestic product (GDP). The figure below shows the historic data on global GDP (blue)…

View original post 1,147 more words

TO TODAY’S YOUTH: RISE UP AND TAKE HOLD OF YOUR PLANET!

10 Feb

The world was shocked by the election of Trump as 45th president of the US. The world’s remaining superpower had chosen someone who is leading the world on the road to disaster. Don’t take it from me, here are just two of many scientists who have commented in this fashion: “A Trump presidency might be game over for the climate,” said Michael Mann, a prominent climate researcher. “It might make it impossible to stabilize planetary warming below dangerous levels.” Kevin Trenberth, senior scientist at the US National Center for Atmospheric Research, added: “This [administration] is an unmitigated disaster for the planet.” The actions that have come out of Washington in the first weeks of government are chilling. Meanwhile in Europe fascism, which almost eighty years ago triggered World War II and untold destruction and the death of maybe as many as 80 million people, is taking hold again and it is threatening the stability of the European Union after the longest period of peace and prosperity on our continent.

We are in crisis

Life on our planet is in a multi-faceted crisis with overpopulation, increasing inequality, resource depletion, species extinction and the most lethal of all, carbon pollution leading to dangerous global warming, climate change and ocean acidification, while we are governed by an economic system that has gone rogue and does not support society but in fact preys upon it. What is happening has been predicted decades ago. The Club of Rome foresaw in 1972 the collapse of human society in the decade to come in their report: The Limits to Growth. The world was told to take strong action to avert the worst. It never did. Or to put it in the words of Naomi Klein in This Changes Everything: “our economic system and our planetary system are now at war. Or, more accurately, our economy is at war with many forms of life on earth, including human life. What the climate needs to avoid collapse is a contraction in humanity’s use of resources; what our economic model demands to avoid collapse is unfettered expansion. Only one of these sets of rules can be changed, and it’s not the laws of nature.”

This lethal combination of resource depletion and exploding population plus the effects of climate change is putting more and more pressure on more and more people. The stress is spreading rapidly, exponentially and we are nearing dark times indeed. Europe is destabilizing just from the influx of relatively small numbers of refugees and this is only the start of a much larger migration in the decades to come if we do not act now. Because the masses of the Middle East, Sub-Saharan Africa and above all the countries east of Turkey are bursting at their seams.  These movements have all been pointed out by scientists in thousands of publications. It took decades to get the world moving towards the Paris accord and the UN 17 Sustainable Development Goals, the two major global tools to find solutions to these crises. While they are not sufficient, they are a necessary first step. But now, they are under threat from the new US government. The world has gotten much more volatile after the 2008 financial crisis and we all know that the root causes from that crisis were never removed. The political fall-out of that crisis, which was, a crisis of sustainability is now culminating both in Europe, the US and elsewhere, whilethe causes of that crisis have not been analyzed and the world has not adopted an economic system compatible with our needs. there is a big chance of a new financial crisis. The Trump regime is another big nail in the coffin of humanity’s future and we, you cannot let that happen.

Change is in the air

Change is in the air, enormous change. We all feel it, but do not want to linger too much on it, because it is scary stuff. We are being anesthetized by the media with trivialities and titbits of spectacular things that are happening daily. We anesthetize ourselves shopping and consuming, running after the latest gadget and fashion, reporting daily nonsense and liking funny videos by the millions on facebook. Meanwhile the large structural changes, the tectonic movements that are building the pressure to  break up our society are hardly reported on. ‘’Capitalism and market forces are very powerful in producing wealth and innovation. But we need to ensure that these forces act in the common interest.’’ (Thomas Piketty). The way the system works now it is solidifying the old formations, increasing the build-up of tensions. The big question that nobody wants to formulate, but needs to be asked, is, can we still stop the world from falling apart in an explosion of fear, hate and violence? The ghost of the Nazi’s is haunting our countries again.

I beg you, rise up!

The youths of today need to rise up, not to build fortresses safeguarding the wealth of the few, not to set race against race and religion against religion. It will simply not work. Instead you need to rise up, push for change towards a new culture of sustainability and sharing, a world organized around the needs of people and other living beings, not around greed. A world where serving life is again an honor and helping a pleasure. Do it in the non-violent tradition of Gandhi, Satyagraha, that brought the world’s super power of that era, Great-Britain,  to its knees in India and ended the racist system of Apartheid in South-Africa. Please, rise up for the sake of your future and those of your kids and all life we share our planet with. The current generation in power (to which I belong) has failed badly to protect our only home. We had the information, but we failed to act upon it. It is up to you now. The world is at a cross roads, a choice between the destructive route towards fascism as is emerging in the US, Europe and elsewhere on the one hand and the choice to transcend towards a new spirit of community and the celebration of life in all its variety. Your horizon needs to widen to embrace the whole of your planet with all its miraculous beauty. I know you know, please answer the call, take hold of your Planet, there is no time to spare!

IS THE TRUMP TEAM PREPARING FOR A STRATEGIC ALLIANCE WITH PUTIN?

15 Jan

The American and even the global political landscape have been thrown into chaos with the election of Trump and many explanations have been put forward how he succeeded in becoming the most powerful man on Earth. While all kinds of socio-economic reasons have been mentioned, a lot of emphasis has been put on techniques to sway the vote. Gerrymandering, designed to favor Republican candidates, together with computer hacking and propaganda supported by the Russians as well as voter suppression of minority voters were all in play.

TRUMP WON THE ELECTIONS VIA THE SOCIAL MEDIA

But a fourth element has hardly gotten the attention in the media it deserved and that was the last-minute application of social media marketing techniques based on automated psychological (or psycho-) profiling, used to sway voters sitting on the fence with messages styled to their personality. Nothing new, but the level of refinement and automation of the process were new and have likely been responsible for the additional Republican votes in critical states that were required to get Trump a victory in the US Electoral College.

An important lead came from a German article in the Swiss magazine DAS on 3 December 2016, titled:

“I have only shown that the bomb exists.”

It was an interview with psychologist Michal Kosinski, who had developed a method for analyzing human beings in great detail through their behavior on Facebook. In the article Kosinski clarified the methodology that helped Donald Trump win. I need to explain it a bit in detail for you to understand why the information from the article is very important. The basis is that psycho-profiling done on “mouse click and Facebook Like” behavior could be processed into an algorithm to customize a message to selected individuals to ‘take the bait’.  “Take the bait” means that the targeted user would either click a specific link supplied by the marketers or political persuaders, or else the user would at least consider making a slight change in their behavior (e.g., voting for a specific candidate instead of staying home). It stated that with just a few hundred Facebook Likes, savvy marketers had enough information to know someone better than their life partner. Kosinski claimed that up to a 1400% improvement on the number of clicks on a message could be achieved by applying this technique to tailor the message to someone’s psychological profile, and all this fully automated.  This form of psychological analysis based on an assessment of a user’s Facebook behavior is an extraordinarily clever, even extreme marketing method. If you want to test the basics of the method, you can go to a website from the Cambridge university https://applymagicsauce.com/demo.html and see what this method makes of psychological profile based on your facebook behavior. (This is just a test site based on a few Likes and while it does show the output and method, the samples are too small to give an accurate outcome.)

It turns out that on the company that developed the psycho-profiling into a highly effective commercial marketing tool, based on user Facebook selections, is called Cambridge Analytica.  One of Cambridge Analytica’s Board members is Steve Bannon, the former publisher of the ultra-right online newspaper “Breitbart News” and now the appointed Donald Trump’s chief strategist. The first time the psycho-profiling political marketing technique was applied in national politics was months before, in the UK’s Brexit campaign. Cambridge Analytica likely helped the Vote Out campaign win an unexpected victory with the application of the same techniques, throwing Europe into disarray.

When Trump won, all the pundits and pollsters saw their predictions go up in smoke as the results of the presidential election came in and it was clear that Trump had won, in many cases by razor thin local majorities in states like Florida, Michigan, Pennsylvania and Wisconsin. It turns out that through these techniques, directed at a small portion of strategically chosen undecided voters in swing states, they could lead to winning results. Persuaded by these messages, many undecided voters were swayed and through the addition of their votes, these states could to go to Trump and with that, the election. The technique was used in the same way with the Brexit campaign months earlier and since then its full force applied to the Americans. At a presentation by Alexander Nix, CEO of Cambridge Analytica gave a presentation at the Grand Hyatt in New York on 19 September 2016, where he stated confidently: ‘We have a psychogram of all adult US citizens – 220 million people’.  It was this information that gave Trump confidence about his winning chances, despite the polls. This is why he could confidently say in the weeks leading up to election day: ‘the elections are rigged – unless I win’, in spite of what the media proclaimed was a 3-0 win (though without a clear knock-out) for Clinton in the presidential debates. While everybody was admiring the organization of Clinton’s campaign and how they outspent Trump’s activities, Trump was confident about his win, exactly because of what his campaign manager Bannon explained to him about the capacities of Cambridge Analytica.

THE ALLIANCE WITH RIGHT-WING EUROPE

Nigel Farage, the former UKIP leader and winner of the Vote Out Brexit campaign showed up very quickly after Trump’s win and Trump suggested to London that he would make a great ambassador to the US under Trump. Meanwhile Marion Maréchal-Le Pen, a niece of the leader of the French Front National tweeted   “I answer yes to the invitation of Stephen Bannon, CEO of @realDonaldTrump presidential campaign, to work together.” Cambridge Analytics will do work for the French presidential elections in April 2017 and there have been indications of contacts between the right-wing parties in Switzerland, Germany and Italy and Cambridge Analytica for campaign assistance. (1)

WHO IS REALLY BEHIND CAMBRIDGE ANALYTICS?

On 22 August, 2016, Ann Marlowe wrote an article titled: ‘’Will Donald Trump’s Data-Analytics Company Allow Russia to Access Research on U.S. Citizens?’’ (2). In this article, Marlowe researches a dizzying web of relations around the veiled ownership of the company, which she then traces back to U.K. property mogul Vincent Tchenguiz, who himself has connections to Ukrainian oligarch Dmitry Firtash, a Putin protégé, who the US has indicted for bribery and tried to get extradited. So, the elections have also been targeted, possibly decisively, through an instrument at least partially in the hands of people linked to the Kremlin.

WHAT DOES THIS ADD UP TO?

While the media are only talking of the sway the Russians hold over Trump and their interference in the elections at the behest of Trump, it is quite possible that we are actually seeing a much larger mutually sought alliance of right-wing parties with the Kremlin emerging. But what is it, they are after?

Since Trump clearly does not have a coherent world vision beyond a smiling look in the dressing table mirror, the input must be traced back to several strains of power in the people around Trump. While the ‘’free for all capitalism’’ candidates are well represented in Trump’s team (Tillerson, DeVos, Sprite, Pruitt, Zinke, Perry, Mnuchin), the Christian, western culture ideological guys clearly play a crucial role as well: Bannon, Pence, Sessions, Mattis and the Christian Orthodox on the team, Priebus. Mike Flynn is one of the most outspoken members of Trump’s cabinet regarding the ‘’danger of Islam’’. Bannon, who turned Breitbart, (the most influential alt-right website in the US run by ideologically driven journalists that attracts a lot of extreme right-wing Americans to its website) into a demagoguery tool for Trump and who got Cambridge Analytics to help win the presidency, is a central figure in the ideological make-up of the new government.

Can we read in all this information as circumstantial evidence of a geopolitical line-up between the Trump team and the Kremlin? How does Trump want to ‘’Make America Great Again’’? One possible explanation comes from what the author of ‘’The Race for What’s Left’’ (3) Michael Kale describes as ‘’The pursuit of untapped oil and mineral reserves in remote and hazardous locations is part of a larger, more significant phenomenon: a concerted drive by governments and resource firms to gain control over whatever remains of the world’s raw materials base. Government and corporate officials recognize that existing reserves are being depleted at a terrifying pace and will be largely exhausted in the not-too-distant future. The only way for countries to ensure an adequate future supply of these materials, and thereby keep their economies humming, is to acquire new, undeveloped reservoirs in those few locations that have not already been completely drained. This has produced a global drive to find and exploit the world’s final resource reserves— a race for what’s left.’’ At the same time, mass robotization and Fourth Industrial Revolution are shaping up to put hundreds of millions of people out of work within a decade. In that sense, Trump is right that he could bring production home again, just not with the promised jobs attached to it.  The predictions of Limits to Growth are clearly visible on the horizon now. In a world confronting (or attempting to deny in some cases) overpopulation, resource exhaustion and climate change, maybe the Trump-Putin team are starting to reshape the global world order in a final separation of the haves and the have-nots and secure what they will need to keep their countries going. It is a situation where stark choices need to be made. Maybe they think the time has come for a Russian-US alliance to keep those strong countries safe and wealthy while large parts of the world will start to disintegrate. Key words in this alliance are: oil, resources, dominance of western (white) culture and Christianity, a crusade against Islam, propaganda and forcing China into a retreat. Democracy, compassion, a free press and human rights are not key to this emerging world view. The world seems to be preparing for an epic and disastrous battle and there is little time left to avert the worst of consequences. Pay attention to the upcoming French elections in April, because if the Front National wins in France, the EU will splinter and no counterweight against a Kremlin-Washington axis will come from that continent anymore.

1: For the complete article in the reputed Swiss ‘’Das Magazin’’: https://www.dasmagazin.ch/2016/12/03/ich-habe-nur-gezeigt-dass-es-die-bombe-gibt/

2: http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/211152/trump-data-analytics-russian-access

3: Klare, Michael. The Race for What’s Left: The Global Scramble for the World’s Last Resources (Kindle Locations 209-215). Henry Holt and Co.. Kindle Edition.

Vera Cruz Verder Legal!

1 Jan

Vera Cruz Verde Legal! 

Esse plano de lixo e so um parte de uma programa major para amelhorar a qualidade da vida na ilha e amelhorar a economia. O plano de ação existe de 3 fases para amelhorar Vera Cruz.

Se o prefeito ta interessado eu posso mandar o reste dos planos, nao quero nada para mim, so ajudar.

Limpar Vera Cruz e revisão da gestão do lixo da ilha

O sistema de lixo atual, a forma como é produzida, recolhida e processada é basicamente um desastre.

O plano para uma melhoria radical seria composto pelos seguintes elementos:

 1. Reduzir o lixo
 2. Separar os resíduos
 3. Sistema de colheta de lixo
 4. Processar o lixo
 5. Envolver e disciplinar a população
 6. Limpar as praias e riachos.
 7. A melhoria do sistema de esgoto

 

 1. Reduzir o lixo

Um plano para reduzir o uso de plástico não reutilizáveis:

– Supermercados como Bom Preco, Mix, dar a primeira vez que um saco de compras reutilizável para todos os clientes em um período de um mês. Após este período, estes sacos estão disponíveis a preço de custo + 20% em todas as lojas.

– As pessoas são informados de que, no final deste mês sacos de plástico será cobrado 20 centavos cada. Lojas que não aderem, recebe multas pesadas.

– Sacos de papel substituir os sacos de plástico.

– Restaurantes, bares e eventos não estão autorizados mais a usar copos de plástico.

– As garrafas de plástico pode ser devolvido para supermercados em 10 centavos cada para reciclagem.

– Supermercados são obrigados a doar alimentos perecíveis com data vencido, mas ainda bom para cozinhas de alimentos para os necessitados.

 

 1. Separar os resíduos

– O povo de Vera Cruz são instruídos a separar os seus resíduos em dois tipos diferentes de sacos de plástico que são vendidos em todos os supermercados:

 1. sacos amarelos com as marcas do município de Vera Cruz para resíduos não-recicláveis, custando 1,20 reais (20 centavos para o supermercado) cada uma, 10 centavos custos de produção, 90 centavos para o município.
 2. Sacos verdes com as marcas do município de Vera Cruz para resíduos recicláveis, custando 60 centavos cada (10 centavos para o supermercado), 10 centavos custos de produção, 40 centavos para o município.
 3. Nenhum outro sacos de plástico podem ser usada para recolher os resíduos e pesadas multas será dada a pessoas quebrando esta regra.

 

 1. Sistema de colheta de lixo

– O povo de Vera Cruz são instruídos a levar os seus resíduos em contentores que o município fornecem, recipientes amarelos para resíduos não-recicláveis, verde para o lixo reciclável. Estes resíduos são recolhidos com regularidade para transporte na unidade de processamento (mais sobre isso mais tarde)

– Entulho:

Quem tem entulho precisa chamar a prefeitura para que seja recolhido. Pequenas quantidades (no máximo 1 metro cúbico) será coletado gratuitamente. Grandes quantidades de resíduos devem ser recolhidos em recipientes alugados que são então tomadas para processamento.

– Resíduos de jardim

Quem tem resíduos de jardim precisa chamar a prefeitura para que seja recolhido. Pequenas quantidades (no máximo 1 metro cúbico) será coletado gratuitamente. Grandes quantidades de resíduos devem ser recolhidos em recipientes alugados que são então tomadas para processamento. Queima de resíduos é uma ofensa grave e vai chamar multas pesadas.

– Lixeiros nas Praças e Praias

Lixeiros em verde e amarelo será colocada em praças nos centros das cidades e ao longo das praias populares.

 1. Processamento de resíduos

– Um aterro de cerca de 10 hectares é o lugar onde o tratamento de resíduos será feitos. Será composto basicamente de três unidades

 1. Usando material vegetal macio e alimentos para compostagem, depois de ser vendido como sol proto para o jardim.
 2. Utilizando material maior para queimar (no processamento chama pirólise, que da carvao e nao da carbon dioxido) resíduos de jardim, galhos de árvores etc para alimentar um gerador de vapor para fornecer eletricidade para a rede. O carvao pode ser vendido para churascos.
 3. material não-reciclável separado como metais, etc, e vendê-los aos produtores para reutilização.
 4. Entulho pode ser usado para fazer estrada pavimentadas.

 

 

 1. Envolver e disciplinar o povo

– O povo de Vera Cruz receberá um folheto dizendo-lhes como o novo sistema funciona e como ele vai melhorar suas vidas. Eles também serão informados de que a sua cooperação é necessária e que a estrita observância será aplicada com multas por transgressões.

– Jogando quaisquer lixo, mesmo um pequeno papel, no chao será multado com 100 reais para pagar imediatamente. Placas de sinalização avisa sobre esta nas praias e nas principais ruas e praças.

– Cachorro na rua devem ser acompanhadas e exigir um tag de cão do municipio de Vera Cruz, custando 50 reais por ano. Cães que não têm isso, serão confiscados

– Os cavalos ou outros animais grandes sotos, serão confiscados

– Barulhos fortes de casas, carros com mais de 80 decibéis durante o dia e mais de 60 decibéis 22:00-07:00 será multado. Bares, festivais etc precisará obter uma licença com restrições para qualquer som acima de 80 decibéis.

 

 1. Limpeza das praias e dos riachos

– O município deve apostar tractores com equipamento de limpeza de praias para limpar as principais praias públicas, um vez na semana entre o final do carnaval ate Novembro, no verão duas vezes por semana

– Praias na frente de condominios são obrigados a manter as suas próprias praias limpo, mas pode pedir a ajuda (pago) em caso de grandes florações de algas

– Os riachos precisa de um primeiro limpeza, de dragagem e redesenhar das bocas dos riachos.

 

 1. A melhoria do sistema de esgoto

– A atual falta de tratamento de esgoto é um perigo para a saúde (Zika, dengue, febre amarela e doenças bacterianas). Em combinação com a Embasa* um grande programa precisa ser implementado para tratar muito mais de despejos. Isto irá também melhorar a qualidade da água do mar e diminuir o número de algas.

*A Embasa também precisa oferecer um programa para cavar poços que podem ser pagas pelos utilizadores em parcelas.

 

Criar empregos e fazer dinheiro com este sistema de resíduos

Central para a gestão deste sistema serão as Teams Verdes consistindo em 2 gerentes por bairro ou pequena povoada, juntamente com 2 garis. A ilha terá cerca de 25 equipes, além de uma equipe especializada para trabalhar com os condominios para implementar Verde Thumbs Up também.

Suas funções são:

– Informar as pessoas sobre o sistema e ajudá-los a aplicá-lo, torná-los claros como ele vai melhorar suas   vidas.

– Manter as ruas limpas

– Coordenar a remoção de entulho e resíduos de jardim

– Dê multas para as pessoas que infringem as regras

– Fale com as pessoas para ver como eles podem amelhorar os bairros, plantar arvores etc.

– Converse com pessoas como eles podem melhorar a sua factura de electricidade e instalar painéis solares (vai ter uma programa de Coelba de instalar painéis solares, financiado por eles, pago em parcelas mensais, que nao augmenta as mensalidades mas vai amelhorar a situacao em 5-10 anos. Eletricidade que supero pode ser vendido a Coelba)

– Converse com pessoas como eles podem melhorar a sua conta de água e de usa melhor e salvar água.

 

Esse e so um parte de uma programa major para amelhorar a qualidade da vida na ilha e amelhorar a economia. O plano de ação existe de 3 fases para amelhorar Vera Cruz. No primeiro fase vamos tambem fazer investimentos com dinheiro da Coelba, Embasa e as grandes empresas para amelhorar a ilha e fazer um fund

Fase 1:

 1. Limpe Vera Cruz e revisão da gestão dos resíduos da ilha
 2. Elaborar um plano de investimento, juntamente com Salvador, Bahia, as empresas de Vera Cruz, Embasa e Coelba para fazer a mudança e estabelecer as bases para a melhoria do turismo para a ilha (minha experiência), iniciar uma faculdade de ensino superior para o Turismo Sustentável para 100-150 alunos com alojamento na ilha, melhorar estradas, alterar a circulação do transito de Mar Grande e organizar melhor o transporte público incluindo limitar o numero do carros e vans na praça, introduzir um imposto turístico e melhorar a entrada dos barcos de passageiros para Mar Grande para que possam operar sempre (exceto com alta tempestade). Operações deve ser alargado por hora para a noite até 11:00. Melhorar a orla e praias de Mar Grande para mudar a imagem da ilha, criar mil empregos para o juventude da ilha.

Rob de Laet (71) 992617846

Estou à sua disposição (na ilha depois 29 de Janeiro) e sempre no e-mail (robdelaet@yahoo.com)

All of Us, Stand Still!

31 Dec

Change is in the air, enormous change. We all feel it, but do not want to linger too much on it, because it is scary stuff. Even in the most tranquil parts of the world like Scandinavia and Australia, people feel the pressure from refugees who are escaping their fate, from Syria to Bangladesh, from Nigeria to Afghanistan. War, droughts, overpopulation have made life unbearable for hundreds of millions. We all know why this is happening: our species is out of control! Too many people, too much consumption, too much pollution of our air, soil and water and a predatory world economic system that pushes inequality of wealth and power to an absurd crescendo. Even the people in rich countries are getting restless and daily two hundred and twenty thousand are added to our numbers worldwide.

Voting Trump for president can only be understood in the context of fear that people have, the loss of identity, the loss of hope. And hopeless people, desperate people are dangerous people. They can easily be caught in the webs of ideologies who promise a simple, violent solution for their misery if they only follow their leader without hesitation or restraint. Whether it is the promise of Making America Great Again or the return of the Caliphate to rule the world based on the teachings of Islam, desperate young people, especially young men, will be prone to rise up and follow their banners. But these are the banners of death, they lead to destruction of life on a scale not seen since the fascists ruled Germany and tried to rule the world.

What is really happening has been predicted decades ago. The Club of Rome predicted in 1972 in their report: Limits to Growth, the collapse of human society, which is now starting to happen. The combination of resource depletion and exploding population plus the effects of climate change are putting more and more pressure on more and more people. The stress is spreading rapidly and we are nearing dark times indeed. The question is, can we still stop the world from falling apart in an explosion of fear, hate and violence?

It is late and we do not have much time, but it is possible. How? For this we need to go to the roots of our problem. The population explosion was possible because we developed science and techniques to harvest huge quantities of energy from fossil fuels. The benefits of science led to much higher food production and medicine to conquer disease and especially beat back child mortality, which then lead to the enormous growth in human population. But it also changed the structure of our communities with the birth of industrialization, the fast rise of cities and the acceleration of transport of goods and people around the globe and the homogenization of cultures, a staggering loss of cultural, social and religious diversity which till then had given meaning to people’s lives. With the publication of Darwin’s book On the Origin of Species in 1859 and Also Sprach Zarathustra by Nietzsche, published in 1883 our worldview, God got mortally wounded.

With Gods previously presiding over Life on Earth, a blanket of calm had been laid over our daily desperation for millennia. It was the efficiency of the God principle that helped balance what was not balanced. There was war, there was misery and death, but it was made bearable and was given meaning. Even the most powerful man was still slightly humble to an invisible master towering over him. God restricted man’s selfishness. Even kings answered to Him for their deeds because in the end they were awarded with the afterlife, death was conquered for those who abided by the rules. But God lay in a coma and a new paradigm opened up, material progress through science, a science so strong that even one day it might solve the problem of problems: death – and deliver the salvation that previously was the monopoly of religions.

But science has opened the box of Pandora and made the explosion of population and material wealth possible, all without the rules of the wise to keep its applications in check. Science ruled but in very short time its extraordinary powers have led humanity not just to miraculous progress and inventions, but also to the brink of disaster by producing weapons of mass destruction and with its focus on material goods, expansion and endless progress. Why? Because science demanded a radical change of world view to study and dissect reality. By separating the observer from the object, science objectified everything surrounding us, took the spirit out of the world. For all great traditions of faith all life was sacred and humans humble spirits within that realm. But to study reality, science needed to sacrifice the holy nature of reality, not understanding that it inherently would lead to destruction.

In our modern world view we simply pass by the most obvious fact that it is consciousness that creates science, consciousness is what shapes everything we humans make. But consciousness has been completely overlooked. And here lies the answer to our predicament. If we understand the nature of consciousness and its suzerainty over the outside world, we find the greatest force, the energy for change right within ourselves. All great religions and faiths have talked about the indivisibility of consciousness and that all life forms are temporary manifestations of that consciousness: you and I are waves rising from the ocean of consciousness. We increase and grow tall till we melt back into that vast ocean, what Carl Jung called the collective unconscious. We are the world! We are all connected, not just with all humans now living but with all life ever!

We need a revolution of consciousness, because the fight we have to fight is first and foremost one to break the spell of materialism. Reality needs to become sacred again and people have to wake up to what is really important again. As Gandhi said: the world has enough for everybody’s need, but not for everybody’s greed.

It is as if Moses has to come down from the mountain again to shatter the golden calf. To tell people to realize how they have lost the way, realize what they have done, how the worship of the mammon has reduced them to vile creatures, roaming around in Dante’s Inferno.

We need to ask nature, life, for forgiveness. We have strayed so far from what is important, breathe, happiness just by admiring life, to be one again with all those wonderful colors and movements and dance that is life. We should be asking forgiveness from our planet and rejoice in humbly restoring her grace and beauty and accept our place in this miraculous web that is life. We need to accept the sanctity of all life, so we will not destroy ourselves.

I propose a movement to ask for forgiveness to our ancestors and the generations not yet born, to ask forgiveness to the old and magic forests we destroyed and the species we have extinguished or are about to exterminate, to the animals we now process by the billions in concentration camps for consumption. Let us kneel and ask for forgiveness and take an oath that we will protect life. Let us rise to the occasion and become peaceful warriors. Let us end this nightmare of our own making, let us do the honorable thing. Let the rich give up their wealth freely and joyfully share it to help life. The energy that will start flowing, the hope that will spring up like sources from a hill, will make us want to dance and sing again as a new day dawns and we can start to repair the enormous damage we have done and humbly protect that we are part of a fabric of enormous diversity of life, and we all submit our lives to that brilliant diversity of life on our beautiful planet. Let us celebrate the diversity of cultures and religions and nations as long as we see them as equal and none better than the other.

We the people, will have to form a movement that quickly grows, with people joining pledging their life to the cause, an oath that from now on preserving life is more important than the hassle of everyday life, that every act is devoted to our service to all life, the future generations, animals and forests, the oceans.

Let us come together like on a Gandhian salt march of millions who stand tall, proud and peacefully and above all still and silent to take in life and stare down the dark clouds that are coming at us. We are going to reverse the climate crisis, the fresh water crisis, the sixth extinction, the population crisis, the deforestation, the destruction of the oceans and the ice-sheets, in short the crisis of life on our planet. All these crises are connected and need an integrated solution, a solution of consciousness, the realization that we are one. Once the spirit of Satyagraha returns, the spirit that freed India from colonization and South-Africa from apartheid, we can hold up the truth to power by simply standing still in streets and parks and squares. Simply standing still will be the powerful demand of stopping the crisis. From Buenos Aires to Reykjavik, From Kyoto to Zanzibar, people simply have to stop and stand still. This is how we will gather the force, the will to avert the crisis together and peacefully.

Such a global mass demonstration of silence can draw the people towards hope and purpose and honor. The solutions are there. The plans of Elon Musk, Willie Smith, Edward Osborn Wilson, James Hansen and thousands of others can be implemented at lightning speed once we see that a life of sharing is better than a life of taking. It will be an honor, not a burden to be part of the transformation of the restoration of life. But we’ll have to be quick, because societies are on the verge of self-destruction and armies are gathering to divide the spoils of a fast depleting world. So choose if you are on the side of life and join!

“There can be no rebirth without a dark night of the soul, a total annihilation of all that you believed in and thought that you were.”  Hazrat Inayat Khan

“What you are the world is. And without your transformation, there can be no transformation of the world.” Jiddu Krishnamurti

Unawatuna, 17 January 2017