Waar is de Nederlandse Macron?

22 Jun

Image result for macron

Waar is de Nederlandse Macron?

De Nederlandse politiek interesseert me bijna niet. De uitdagingen voor de komende tien jaar zijn mondiaal en worden niet uitgevochten op het stukje land ter grootte van een flinke postzegel met 0,23 procent van de wereldbevolking. Maar mijn tenen krommen bij het gebrek aan leiderschap van dat praatvolk zonder visie in Den Haag.

Rutte die al jaren vrolijk op de snoepwinkel past, Pechtold die zeer serieus in de camera kijkt met de uitstraling van een dooie vis en nu gaan ze praten met die aardige betrokken Gristenen van de Christen Unie, lief voor milieu en vluchteling maar verder een soort van lokale Taliban met den Bijbel in de hand. Het is een beschamend gezicht en het wordt tijd dat een nieuwe bevlogen beweging, gedragen door Jonge mensen, het roer overneemt.

Waar is de Nederlandse Macron en kunnen we ook de partijprogramma’s wat korter houden ajb?

Hier is mijn voorstel voor een complete partijprogramma voor zo’n nieuwe beweging:

  1. Iedereen verbindt zich aan de grondwet, en met name artikel 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Bevalt je dat niet, dan ben je niet welkom. Geen enkele religie is een probleem, maar de waarden van een religie proberen op te dringen aan anderen is dat wel.
  2. Een Verenigd Europa is nog steeds de beste garantie op vrede op ons continent, laten we het gruwelijke verleden niet vergeten. De gevaren nemen momenteel toe, mede door de aggressie van Rusland en de verontrustende politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Daarom moet de defensie binnen Europees verband versterkt worden. Nederland is rijk en zal veel geld moeten besteden voor het voorkomen of verkleinen van menselijke rampen in het Midden-Oosten, West-Azie en Afrika. Dit is geheel eigen belang om niet onder de voet gelopen te worden door tientallen miljoenen vluchtelingen in de komende decennia.
  3. De mensheid staat voor de grootste crisis uit haar bestaan door de combinatie van klimaatverandering, overbevolking, over-consumptie en vervuiling van water, atmosfeer en grond. De bestrijding van deze crisis moet de hoogste prioriteit hebben. De overgang naar een economie gebaseerd op duurzame energie en het recyclen van goederen moet met alle middelen worden versneld. Daarbij moeten ook de belastingen verlegd worden van belasting op arbeid naar belasting op broeikasgas uitstoot en op goederen. Banken worden verplicht leningen van meer dan 1 miljoen euro te testen op hun effecten op het milieu.
  4. Nederland moet veel investeren om met zijn kennis economie bij de wereldtop te blijven behoren. Op het gebied van transport moet de overgang naar driverless electrische auto’s, niet gebaseerd op eigendom maar op basis van pay per use zo snel mogelijk worden ingevoerd.
  5. De samenleving moet weer iets worden wat gewaardeerd wordt en iedereen moet zijn steentje bijdragen. Het is goed als jongeren kort na hun 18e een jaar dienst te doen in de gezondheidszorg, defensie of andere zorgtaken van de overheid, zoals vluchtelingen opvang.
  6. Het helpen van vluchtelingen die direct uit een levensbedreigende situatie in Nederland aankomen, moet zonder voorbehoud gebeuren, de anderen dienen elders te worden geholpen. Eventueel kan Nederland vluchtelingen in deze categorie opnemen uit Europese landen zoals Italie en Griekenland, die aan het front liggen. Wie mag blijven, moet integreren en de taal snel leren. Wie dat niet wil, moet weer terug.
  7. Er moet weer een kies drempel van minimal vijf zetels komen om in de kamer te komen, want er zijn nu teveel partijen. De Eerste Kamer moet afgeschaft worden, de burgemeester direct gekozen. Het referendum moet belangrijker worden. Wij moeten vooral op lokaal niveau weer direct betrokken worden bij het bestuur en het oplossen van lokale problemen.
  8. Er moet een fijnmazig plan geimplementeerd worden om Nederland zo weerbaar mogelijk te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, waaronder een nieuw deltaplan voor zee en rivieren, plannen voor het opvangen van stortregens, zware stormen en hittegolven.
  9. Rijkdom brengt niet alleen voorrechten met zich mee, maar ook verantwoordelijkheden. Mensen met een vermogen van meer dan 20 miljoen euro moeten een plan overleggen hoe zij hun vermogen zullen gebruiken ter verbetering van de samenleving.
  10. De NS moet worden opgeheven, die hebben aangetoond geen behoorlijke treindienst te kunnen opereren. Of Deutsche Bahn of de Franse SNCF mag een plan voorleggen om het beter te doen.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: