Archive | June, 2017

Waar is de Nederlandse Macron?

22 Jun

Image result for macron

Waar is de Nederlandse Macron?

De Nederlandse politiek interesseert me bijna niet. De uitdagingen voor de komende tien jaar zijn mondiaal en worden niet uitgevochten op het stukje land ter grootte van een flinke postzegel met 0,23 procent van de wereldbevolking. Maar mijn tenen krommen bij het gebrek aan leiderschap van dat praatvolk zonder visie in Den Haag.

Rutte die al jaren vrolijk op de snoepwinkel past, Pechtold die zeer serieus in de camera kijkt met de uitstraling van een dooie vis en nu gaan ze praten met die aardige betrokken Gristenen van de Christen Unie, lief voor milieu en vluchteling maar verder een soort van lokale Taliban met den Bijbel in de hand. Het is een beschamend gezicht en het wordt tijd dat een nieuwe bevlogen beweging, gedragen door Jonge mensen, het roer overneemt.

Waar is de Nederlandse Macron en kunnen we ook de partijprogramma’s wat korter houden ajb?

Hier is mijn voorstel voor een complete partijprogramma voor zo’n nieuwe beweging:

  1. Iedereen verbindt zich aan de grondwet, en met name artikel 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Bevalt je dat niet, dan ben je niet welkom. Geen enkele religie is een probleem, maar de waarden van een religie proberen op te dringen aan anderen is dat wel.
  2. Een Verenigd Europa is nog steeds de beste garantie op vrede op ons continent, laten we het gruwelijke verleden niet vergeten. De gevaren nemen momenteel toe, mede door de aggressie van Rusland en de verontrustende politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Daarom moet de defensie binnen Europees verband versterkt worden. Nederland is rijk en zal veel geld moeten besteden voor het voorkomen of verkleinen van menselijke rampen in het Midden-Oosten, West-Azie en Afrika. Dit is geheel eigen belang om niet onder de voet gelopen te worden door tientallen miljoenen vluchtelingen in de komende decennia.
  3. De mensheid staat voor de grootste crisis uit haar bestaan door de combinatie van klimaatverandering, overbevolking, over-consumptie en vervuiling van water, atmosfeer en grond. De bestrijding van deze crisis moet de hoogste prioriteit hebben. De overgang naar een economie gebaseerd op duurzame energie en het recyclen van goederen moet met alle middelen worden versneld. Daarbij moeten ook de belastingen verlegd worden van belasting op arbeid naar belasting op broeikasgas uitstoot en op goederen. Banken worden verplicht leningen van meer dan 1 miljoen euro te testen op hun effecten op het milieu.
  4. Nederland moet veel investeren om met zijn kennis economie bij de wereldtop te blijven behoren. Op het gebied van transport moet de overgang naar driverless electrische auto’s, niet gebaseerd op eigendom maar op basis van pay per use zo snel mogelijk worden ingevoerd.
  5. De samenleving moet weer iets worden wat gewaardeerd wordt en iedereen moet zijn steentje bijdragen. Het is goed als jongeren kort na hun 18e een jaar dienst te doen in de gezondheidszorg, defensie of andere zorgtaken van de overheid, zoals vluchtelingen opvang.
  6. Het helpen van vluchtelingen die direct uit een levensbedreigende situatie in Nederland aankomen, moet zonder voorbehoud gebeuren, de anderen dienen elders te worden geholpen. Eventueel kan Nederland vluchtelingen in deze categorie opnemen uit Europese landen zoals Italie en Griekenland, die aan het front liggen. Wie mag blijven, moet integreren en de taal snel leren. Wie dat niet wil, moet weer terug.
  7. Er moet weer een kies drempel van minimal vijf zetels komen om in de kamer te komen, want er zijn nu teveel partijen. De Eerste Kamer moet afgeschaft worden, de burgemeester direct gekozen. Het referendum moet belangrijker worden. Wij moeten vooral op lokaal niveau weer direct betrokken worden bij het bestuur en het oplossen van lokale problemen.
  8. Er moet een fijnmazig plan geimplementeerd worden om Nederland zo weerbaar mogelijk te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, waaronder een nieuw deltaplan voor zee en rivieren, plannen voor het opvangen van stortregens, zware stormen en hittegolven.
  9. Rijkdom brengt niet alleen voorrechten met zich mee, maar ook verantwoordelijkheden. Mensen met een vermogen van meer dan 20 miljoen euro moeten een plan overleggen hoe zij hun vermogen zullen gebruiken ter verbetering van de samenleving.
  10. De NS moet worden opgeheven, die hebben aangetoond geen behoorlijke treindienst te kunnen opereren. Of Deutsche Bahn of de Franse SNCF mag een plan voorleggen om het beter te doen.
Advertisements

Plant a tree per hour you fly

11 Jun

Your CO2 emissions matter as the world is heating up. While only concerted international efforts like the Paris accords can really make a difference, most experts agree that those efforts, even if successful, are not enough to avoid dangerous climate change, so more needs to be done.

If you are reading this, you probably agree that you and I and everyone has the moral responsibility to make our lives carbon neutral. I have decided (quite late) to try and plant enough trees to leave this life so that the CO2 my actions emitted, will be compensated by the planting of trees. We owe it to young, innocent life on our Planet after us.

There are many ways in which you contribute to emissions. Like the production and use of an average laptop (provided the electricity is generated with fossil fuels) will emit around 800 kg of CO2 over its lifespan. So your carbon footprint is made up of many elements and there are many sites where you can make a rough calculation of the amount of CO2 that is emitted by the way you live, but this one I can recommend:

www.carbonindependent.org

The best way to go about it is of course simpler living, consuming less, eating less meat, eat local food, move around by bicycle, train or electric car. Transport is a major factor in the emissions that you and I cause, especially petrol and diesel cars and of course flights. But stopping flying will shrink your world considerably and is therefore a step too far for many, including me. Therefore I came up with a simple formula, roughly based in calculations, to offset your flight emissions, and it is simple:

Plant a tree per hour you fly!

How did I get to that simple formula to offset your flight emissions?

While it is impossible to make exact calculations how much your personal contribution to flight emissions is, as it depends on multiple factors: how many passengers on the flight, how long is the flight (taking off requires a lot more fuel than cruising at high altitude), how old is your aircraft, we use as a rule of thumb that you can assume you emit ¼ ton CO2 or 250 kg CO2 per hour flying. For detailed calculations you can have a look at: http://www.carbonindependent.org/sources_aviation.html

If you want to compensate this, there are several sites where you can pay to offset your emissions and more and more airlines offer emission off set programs, which I propose you do. But the latter do this based on very low prices for carbon offset based on the Kyoto protocol which is not realistic.

So here is what I propose, what you do on top of compensating through known programs:

Plant a tree per hour you fly. Throughout its life span, a tree absorbs carbon dioxide and while it starts slowly as a sapling after about a decade it starts absorbing larger amounts. While this also depends on tree species, climate zone and other factors, we can assume that an average tree over a lifespan of 40 years can sequester 1 ton of carbon dioxide. But since some will die and more importantly your emissions start to heat up the atmosphere from the day you fly, while the effect of the slow growing tree are years behind your initial warming, I propose that you plant one tree for every hour you are flying.

If you cannot plant them yourself, there are many options to have them planted for you, which you can find on the internet. I personally support Tree Sisters, a wonderful initiative with a goal to plant one billion trees by 2020.

See: www.treesisters.org

Myself I have a more modest program to plant about 50.000 trees by 2020 on a piece of former forest in Brazil, but will need some help to accomplish that as well, so if you are interested, send me a mail at robdelaet@yahoo.com For companies or wealthy people, I can also help to reforest large tracks of deforested wasteland in that area as a way to compensate for their emissions. It will be done in an area where there was once tropical forest and the reforestation will be done with about fifty different indigenous tree species that once made up a large part of those forests.

The time for action is now!

Rob de Laet, June 2017